Behandling af personoplysninger

Som autoriseret klinisk diætist behandler jeg dine oplysninger til brug for kunderegister, journalføring og bogføring.

Som dataansvarlig er jeg ansvarlig for, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af dine personlige oplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering. Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen. Der behandles kun personoplysninger, som du ved samtykke har overdraget ved etableringen af kundeforhold til klinikken. Uden samtykke til klinikkens behandling af kundeoplysninger er et kundeforhold ikke muligt.

Personoplysninger om kunder i klinikken behandles udelukkende internt hos mig i klinikken og videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Som kunde har du ret til at anmode mig, som klinikkens dataansvarlige, om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om dig som kunde eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling. Du har som kunde ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Som kunde har du ret til at trække dit samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Cookiepolitik

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at hjælpe til at give dig en bedre oplevelse når du besøger siden www.diaetistnord.dk

Sådan fjerner du cookies

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Du kan fjerne dem ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete] eller via dine browserindstillinger.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies på erhvervsstyrelsen

Udgiver og ejer af websitet

Diætist Nord

Jette Abildgaard

Præstegårdsvej 58, 9900 Frederikshavn

Tlf. 30229044

Mail; jette@abildgaard.com