Konsultationer

Hvad indeholder en konsultation?

Som klinisk diætist arbejder jeg med udgangspunkt i en international valideret ernæringsmodel, der sikrer vi kommer hele vejen rundt omkring dig som person og i dybden med dine kostvaner, de udfordringer du kan have og de ønsker du har.

1. konsultation varighed ca. 75 minutter

Samtalen indeholder som udgangspunkt;

Afklaring af behov og ønsker

Afdækning af eventuelle sygdomme, helbredsproblemer og medicin

Dybdegående gennemgang og analyse af din nuværende kost

Afdækning af eventuelle barrierer for kostomlægning

Vejledning og anbefaling omkring kostændringer

Dialog omkring dine ønsker og prioriteringer

Plan og afklaring af fremadrettet forløb

Mulighed for vejning, måling af taljemål

Udlevering af relevant materiale

Opfølgende konsultationer a ca. 30 minutters varighed

Opsamling fra sidste samtale ud fra dine fokuspunkter, mål og ønsker.

Uddybning og løbende udvidelse af anbefalinger ud fra dit ståsted.

Mulige nye mål for dit forløb.

Mulighed for vejning, måling af taljemål.

Udlevering af relevant materiale